Integrator rozwiązań IT.

„Zapewniamy stałą i bezpieczną działalność operacyjną biznesu Klienta w sferze IT.”

Nasi Klienci

Nazwy i logo: Abus, AmRest, Aon Hewitt, Arcelor Mittal, Can-Pack, Dassault Systemes, DeLaval, Dynatrace, Energa, Eniro, Eurozet, Gaspol, Gerresheimer, Główny Urząd Miar, HCL, KGHM, Kirchhoff Automotive, LG Display, PLL LOT, Lufthansa, Ministerstwo Cyfryzacji, Mota-Engil Central Europe, Multimedia Polska, Oknoplast, Pilkington, Polimex Mostostal, Polska Press, Pratt & Whitney, Scania, Schneider Electric, SGS, Sidel, Tarsago, Tbmeca, Tele-Fonika Kable, Wolters Kluwer są znakami towarowymi ich właścicieli. Firma Ensalta sp. z o.o. nie rości sobie praw do znaków towarowych i nazw należących do innych właścicieli. Ensalta Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce. 32-085 Modlniczka, ul. Willowa 98 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000345109; NIP 6772337300; REGON 121112432.