Niszczenie danych

Niszczenie danych z nośników pamięci jest procesem koniecznym, gdyż wymaga tego prawo, jednak ma to również uzasadnienie biznesowe. Na nośnikach pamięci znajdują się  bowiem wrażliwe dane, tajne informacje przedsiębiorstw lub dane osobowe. Certyfikowane Niszczenie Danych jest gwarancją eliminacji ryzyka dla Twojej firmy. Ponadto Ensalta Data Destruction posiada certyfikat bezpieczeństwa, dlatego mogą Państwo być pewni, że żadne informacje dotyczące organizacji czy pracowników nie wpadną w niepowołane ręce.

W ramach usługi Certyfikowanego Niszczenia Danych oferujemy jedno-, dwu- lub trzystopniowe nieodwracalne i trwałe niszczenie nośników magnetycznych oraz taśmowych.

Szczegółowo raportowany proces prowadzony z uwzględnieniem międzynarodowych norm bezpieczeństwa.

Autorski proces niszczenia danych z zastosowaniem trzech niezależnych metod, który daje stuprocentową skuteczność.

Niszczenie danych oraz nośników w sposób trwały i nieodwracalny

Proces spełniający normy ISO 27001

Transport nośników przez wykwalifikowanych specjalistów w plombowych skrzyniach.

Pełny monitoring na każdym etapie niszczenia danych.

Monitoring transportu dwiema niezależnymi kamerami oraz możliwość lokalizacji transportu przez GPS.

Utylizacja zniszczonego sprzętu- Klient otrzymuje Kartę Przekazania Odpadu (KPO)

Raport certyfikujący po zakończeniu procesu wraz z opcjonalnym nagraniem procesu niszczenia danych.

Procesy niszczenia danych
Rodzaj procesu  Metoda  Polityka bezpieczeństwa
 Jednoetapowy soft-programowe nadpisywanie danych  1-pętla British HMG IS5 (Baseline)
3-pętle US DoD 5220-22M(E)
 Dwuetapowy demagnetyzacja
niszczenie fizyczne
 ISO 27001
 Trzyetapowy  soft-programowe nadpisywanie danych
demagnetyzacja
niszczenie fizyczne
 1-pętla British HMG IS5 (Baseline)
3-pętle US DoD 5220-22M(E)
ISO 27001
W zamian za każde wydane na Certyfikowane Niszczenie Danych 1000 zł otrzymujesz 500 e-coin’ów, które możesz wymienić w Ensalta Academy na bezpłatne akredytowane szkolenia.