Bezpłatne szkolenia

Firma Ensalta, uwzględniając interesy społeczne i dbając o rozwój naszych partnerów biznesowych, stworzyła Fundację Ensalta Academy. Wierzymy, że podnoszenie kompetencji jest niezbędnym elementem prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej, dlatego głównym obszarem działań fundacji jest program bezpłatnych szkoleń skierowanych do osób współpracujących z firmą Ensalta.

 

Pakiet dostępnych szkoleń obejmuje jedynie akredytowane i realnie podnoszące zakres posiadanych kompetencji szkolenia. Są one zatem doskonałą inwestycją w rozwój osobisty Twój i Twoich pracowników. Dostarczają umiejętności pracy na podstawie międzynarodowych standardów, dlatego mogą być narzędziem pozwalającym na budowanie silnej pozycji wewnątrz organizacji oraz sposobem na podniesienie wartości Twoich kompetencji w środowisku międzynarodowym.  Szkolenia  dostępne są  bezpłatnie w zamian za e-coin’y przydzielane za zakup usług lub sprzętu IT.

Lista szkoleń

PRINCE 2® Foundation

Metodologia związana z zarządzaniem projektem. Ułatwia realizację, odciąża naczelną kadrę kierowniczą organizacji od bieżącego zarządzania projektem, zapewniając jednak skuteczny nadzór nad jego realizacją. Zwiększa szansę doprowadzenia projektu do zaplanowanego końca terminowo, w ramach budżetu, w pełnym zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych.

9400

e-coin

Prince 2® Practitioner

Jest to wyższy poziom kompetencji w zakresie  metodyki zarządzania projektami PRINCE 2. Realizacja szkolenia w formie warsztatowej pozwala na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na szkoleniu PRINCE 2 Foundation.

9400

e-coin

AGILE PM® Foundation

Klasa metod zarządzania projektami pozwalająca na natychmiastowe rozpoczęcie, uporządkowane poprowadzenie i zakończenie z sukcesem projektów, kierując się przepływem wartości dodanej dla odbiorcy produktów projektu. Agile skierowany jest zwłaszcza do organizacji działających w warunkach, w których istnieje niepewność dotycząca technologii bądź wymagań klienta.

9400

e-coin

AGILE PM® Practitioner

W trakcie tego szkolenia szczególny nacisk jest kładziony na zastosowanie metodyki w praktyce. Uczestnicy szkolenia poznają role i obowiązki oraz cykl życia projektu wraz z efektywnym wykorzystaniem produktów. Ponadto poznają sposoby dostosowania metodyki AgilePM do realiów projektu, aby była ona jak najbardziej efektywna.

9400

e-coin

ITIL® Foundation

Information Technology Infrastructure Library to zbiór najlepszych praktyk, a także usystematyzowane i sprawdzone podejście do zarządzania usługami IT. Jest to szkolenie odpowiednie dla każdego pracownika organizacji IT, od poziomu kierownictwa po osoby realizujące zadania operacyjne.

9400

e-coin

TOGAF® 9 (poziom 1)

The Open Group Architecture Framework- sprawdzona metodyka i framework dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania architekturą informacyjną przedsiębiorstw.

14550

e-coin

TOGAF® 9 (poziom 2)

The Open Group Architecture Framework- sprawdzona metodyka i framework dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania architekturą informacyjną przedsiębiorstw.

10550

e-coin

COBIT® 5 Foundation

Zbiór dobrych praktyk w zakresie zarządzania IT, które skoncentrowane są na kontroli, pomiarze efektów, ocenie dojrzałości systemu, zapewnieniu spójności pomiędzy strategią firmy a IT oraz zarządzaniu ryzykiem i zasobami. Standard ten ma na celu powiązanie celów biznesowych organizacji z jej celami IT.

10700

e-coin

CHANGE MANAGEMENT™ Foundation

Jest szkoleniem dedykowanym osobom, które na poziomie planowania lub wdrażania biorą udział w realizacji zmian o charakterze organizacyjnym. Uczestnicy szkolenia uzyskują kompleksową wiedzę i umiejętności dotyczące efektywnego zarządzania zmianami.

9400

e-coin

M_o_R® Foundation

Szkolenie Management of Risk jest systemem zarządzania ryzykiem zgodnym z brytyjskimi standardami Best Management Practice. Uczy terminologii zarządzania ryzykiem oraz daje narzędzia jego wdrażania na wszystkich poziomach zarządzania organizacją. M_o_R® to szkolenie uniwersalne, którego metody daje się zastosować w organizacjach o różnej wielkości i należących do różnych sektorów.

9400

e-coin

Pobierz regulamin szkoleń Ensalta Academy