OUT

Rodzaj procesu  Metoda  Polityka bezpieczeństwa
 Jednoetapowy soft-programowe nadpisywanie danych  1-pętla British HMG IS5 (Baseline)
3-pętle US DoD 5220-22M(E)
 Dwuetapowy demagnetyzacja
niszczenie fizyczne
 ISO 27001
 Trzyetapowy  soft-programowe nadpisywanie danych
demagnetyzacja
niszczenie fizyczne
 1-pętla British HMG IS5 (Baseline)
3-pętle US DoD 5220-22M(E)
ISO 27001